Janella Salvador, nagsalita na sa pananakit sa kanya ni Elmo Magalona
Oct 24, 2018
  • 212,866
  • 647
  • 81

NOTE: Bukas kami para sa panig ni Elmo Magalona