Pastor, bugbog-sarado! Di sinadyang nasagi ang kotse ni lespu!
Aug 4, 2018
  • 799,359
  • 2,781
  • 449