Sumbong at Aksyon - Driver ni Annabelle Rama nagsumbong
Sep 1, 2016
  • 2,524,274
  • 7,815
  • 2,239

Driver ni Annabelle Rama nagsumbong sa WSR: Sino sa palagay niyo ang nagsasabi ng totoo?
Si Dong o si Day? AIRED SEPT. 1 2016