Sumbong at Aksyon - Driver ni Annabelle Rama nagsumbong
Sep 1, 2016
  • 3,702,033
  • 0
  • 0

Driver ni Annabelle Rama nagsumbong sa WSR: Sino sa palagay niyo ang nagsasabi ng totoo?
Si Dong o si Day? AIRED SEPT. 1 2016