Dear MOR: "Lesson" The Nicole Story 02-11-18
May 22, 2018
  • 109,154
  • 588
  • 185

“Magkaiba 'yong gusto sa mahal, Nicole. At siguro? Siguro mahal ka? Siguro lang? Hindi ka pa sigurado? Umayos ka nga.
Iwasan mo 'yan kung hindi, ako ang mawawala sa buhay mo.
Hindi ako natutuwa sa mga ginagawa mo.” #DearMORLesson

For MORe videos subscribe now:
http://bit.ly/MORForLife

Check out our livestreaming at:
http://www.mor1019.com

Like us on Facebook:
http://facebook.com/mor1019

Follow us on Twitter:
http://twitter.com/mor1019