Related Videos

JRoa still alive and kicking
Sep 26, 2017
  • 895,893
  • 7,817
  • 469

JRoa: IM AM VERY MUCH ALIVE AND KICKING HAHAHA ❤️😂
Wag magpadala sa fake news👊